Vad gör man åt blåbetong?

Vanligtvis upptäcker man blåbetong som en orsak till förhöjda radonhalter genom en radonmätning. Vid en radonmätning mäts radonhalten i din bostad för att se om den överskrider 200 Bq/m³ och utgör därmed en hälsorisk.

Efter mätningen returneras dosorna och man får resultatet så snart som möjligt. Det är vanligtvis efter detta man undersöker möjliga orsaker till förhöjda radonhalter och en gammamätning utförs för att fastställa om det kan bero på blåbetong. Om man redan misstänker att blåbetong finns i fastigheten kan man hoppa över radonmätningen och direkt mäta gammastrålning.

Gammastrålning mäts med en gammamätare som hålls mot väggen. Detta är en effektiv metod eftersom man får resultatet direkt och det är det enklaste sättet att fastställa om det finns blåbetong. 

Vad gör man åt blåbetong? Om det har fastställts att den höjda radonhalten i en byggnad eller ett hus orsakas av användningen av blåbetong kan det finnas några saker som kan göras för att minska radonhalten:

  1. Förbättra ventilationen i byggnaden för att öka luftcirkulationen och därigenom minska koncentrationen av radon.
  2. Använda radontapet när man tapetserar. Radontapet är en speciell typ av tapet som innehåller material som kan minska radonhalten i inomhusluften.
  3. Ta bort blåbetongen som orsakar höga radonhalter. Detta kan vara en omfattande och kostsam process, men det kan vara nödvändigt för att uppnå en hälsosam inomhusmiljö.

Generellt sett är det vanligaste åtgärden att öka luftomsättningen genom bättre ventilation för att minska radonhalten i inomhusluften.

När blåbetong började användas som byggmaterial visste man inte om dess hälsofarliga egenskaper. Blåbetong var ett vanligt material som användes i byggandet av miljonprogrammet såväl som i villor, småhus och höghus.

För det mesta finns hus som innehåller blåbetong i Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. Idag finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blå lättbetong. I flerbostadshus där blåbetong användes i en betydande mängd är det största risken för radonproblem i lägenheter med de största väggarna av blåbetong. Vanligtvis är det gavellägenheter som har denna typ av väggar.

Beställ radonmätning här!

Övrigt

SEO (sökmotoroptimering) som ger resultat!
Comigo hjälper dig att ranka högre på Google.

SEO-optimerade artiklar och blogginlägg: Vi skapar engagerande och informativt innehåll som är optimerat för sökmotorer. Länkbygge: Vi bygger starka backlinks till din webbplats för att öka din ranking. SEM (Sökmotormarknadsföring): Vi skapar och hanterar effektiva SEM-kampanjer som ger dig maximalt resultat.

Total
0
Shares