Kommunen satsar på ett ökat valdeltagande

Den 11 september är det allmänna val och i Halmstad dessutom en lokal folkomröstning. Halmstad har högt valdeltagande men samtidigt skiljer det sig stort mellan grupper och områden. Det vill Halmstads kommun ändra på, under satsningen som går under namnet ”Halmstad behöver din röst!”.

– Vi arbetar med information och aktiviteter för att få fler att vilja och veta hur de använder sin röst i valet. Handlingen att lägga sin är kärnan i vår demokrati och i en demokrati är det viktigt att inte stora grupper står utanför. Därför behöver vi tillsammans med de grupperna arbeta för att höja valdeltagandet. Vi behöver samtidigt möjliggöra för att invånare kan vara delaktiga även mellan valen vilket slås fast i kommunfullmäktiges ”Plan för den inkluderande kommunen”, säger Karin Back, tillväxtstrateg på kommunledningsförvaltningen. 

Det är en rad förvaltningar och bolag inom kommunen som samarbetar för att genomföra aktiviteter som ska öka valdeltagandet. En av tre prioriterade målgrupper är unga förstagångsväljare. Den 1 september samlas till exempel alla elever som går i åk 3 i de kommunala gymnasierna för en heldag på Halmstads teater.

– Går du och röstar när du är ung ökar chansen att du fortsätter med det även längre fram i livet. Vi har också rekryterat unga demokratiambassadörer som själva varit delaktiga i att skapa forum för dialog mellan unga och makthavare, säger Natali Balta, processledare, kulturförvaltningen.

– Det roligaste med mitt uppdrag är att få prata med halmstadsbor som till en början reagerar negativt men efter lite diskussion ändrar sig och faktiskt överväger att gå och rösta, säger Ghaader Haqi, en av två valinformatörer.

Kommunen prioriterar och riktar också informationsinsatser till personer som bor i valdistrikt med traditionellt lägre valdeltagande, framförallt Vallås, Andersberg och Oskarström. Debatter arrangeras och ett samarbete med SFI gör att många deltagare kommer att få information om valet. Nyanställda valinformatörer deltar också i aktiviteter och sprider information på olika språk för att öka engagemanget för valet. 

Den tredje prioriterade målgruppen är personer med olika funktionsnedsättningar och fysiska funktionsnedsättningar. En av de större satsningarna för denna målgrupp är att deltagare inom daglig verksamhet kommer sända radio om valet för berörda målgrupper. 

– Ett av våra mål är att information om valet och Sveriges demokrati ska vara mer tillgängligt än någonsin. Daglig verksamhet har bland annat tagit fram en informationsfilm om valet och det genomförs samtal med politiker inom olika verksamheter inom funktionshinderområdet, säger Monica Svensson, funktionsrättkonsulent, socialförvaltningen.

Vad händer i helgen?

På lördagen den 20 augusti möts lokala politiker och invånare möts i Oskarström under avslappnade former i formatet ”Grilla med Politiker”. Evenemanget sker i samband med invigning av nya Biblioteket i Oskarström samt Lilla Oskarströmsdagen. 

Total
0
Shares