Halmstad får sitt första riksidrottsgymnasium

Det står nu klart att Halmstad får sitt första riksidrottsgymnasium. Det handlar om bordtennis och utbildningen kommer att vara kopplad till Sannarpsgymnasiet med start höstterminen 2023.

Riksidrottsförbundets styrelse har beslutat om en förändring kring riksidrottsgymnasium för bordtennis. Verksamheten i Köping ersätts med två orter, Halmstad och Söderhamn. 

– Detta är väldigt roligt och vi ser det som ytterligare en möjlighet att utveckla Halmstad som en idrottsstad, säger Christofer Lundholm (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Halmstads kommun.

– Att vi från läsåret 2023-2024 kommer ha vårt riksidrottsgymnasium på två orter som också tillhör några av våra främsta elitmiljöer med såväl förebilder på plats samt elitmässig struktur känns väldigt bra. Förhoppningen är också att vi genom denna förflyttning på sikt kan nå de högt uppsatta målen vi har kring könsfördelning, säger Thomas Buza, generalsekreterare i Svenska Bordtennisförbundet.

– Vi ser att det finns goda samordningseffekter med våra nuvarande NIU-utbildningar, säger Cecilia Ek, gymnasiechef Halmstads kommun.

Utbildningen i Halmstad och Söderhamn inleds hösten 2023 och när verksamheten är fullt utbyggd kommer det att finnas åtta utbildningsplatser på respektive ort.

Att få ett riksidrottsgymnasium innebär att kommunen måste ta ett större ansvar för verksamheten och det förutsätter en budget på 1,2 miljoner kronor för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

NIU, som betyder nationellt godkända idrottsutbildningar har framförallt lokal och regional antagning. När det gäller riksidrottsgymnasium, RIG, är det nationell antagning och det ställs högre krav på socialt omhändertagande och eleverna får också inackorderingsstöd. 

Total
0
Shares