Framtidsplan 2050 är nu antagen

Översiktsplanen, Framtidsplan 2050, för Halmstads kommun är nu antagen. På fredagen den 12 augusti kom beskedet att kammarrätten inte ger prövningstillstånd för överklagandet efter förvaltningsrättens beslut.

Planen antogs av kommunfullmäktige i mars i år men överklagades sedan till förvaltningsrätten. Men nu är frågan slutgiltigt avgjord och planen har vunnit laga kraft.

Framtidsplanen tar sikte mot år 2050. Planen beskriver hur Halmstad kan växa långsiktigt och hållbart utifrån de tre hållbarheterna; ekonomi, miljömässigt och social hållbarhet. Till exempel handlar planen om Halmstads stora behov av bostäder. Det skapas förutsättningar för att bygga 23 000 nya bostäder i Halmstads kommun till år 2050.

I översiktsplanen beskrivs också hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Var ska nya bostäder bygger och vilket mark som kan användas för företag och industrier.

– Äntligen! Vi har under dessa fyra år gått från nästan total brist på ny mark för bostäder och företag till att ha lagt grunden för Halmstads utveckling minst 30 år i framtiden. Det känns väldigt skönt att vi kan lämna över ett välfyllt skafferi till kommande mandatperioder, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).

– Det har varit en av våra främsta målsättningar att få fram en ny översiktsplan den här mandatperioden. Vi har stått som en stabil del i arbetet med att ta fram planen och ser fram emot att vara det när det ska bli verklighet av planen framöver, säger Stefan Pålsson (S) samhällsbyggnadsutskottets andra vice ordförande.

– Med den nya översiktsplanen fortsätter Halmstads orter att växa . Det kommer att bli en viktig uppgift för politiken att utvecklingen sker på ett sätt som är hållbart i praktiken, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Total
0
Shares