Ett grönt Österskans

Gräsytor, buskar och träd, bättre belysning, gångstråk och fler sittplatser. Detta är några av de insatser som teknik- och fastighetsförvaltningen gör på Österskans i väntan på en permanent omvandling av området. Arbetet i området börjar hösten 2022 och planeras vara klart i början av 2023.

Österskans har under de senaste åren upplevts mörk kvällstid och inte särskilt inbjudande vilket skapat en otrygghet. Därför tillsattes en budget på 5 miljoner kronor i kommunens Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 för att rusta upp området. Målsättningen med upprustningen är att skapa ett grönt stråk från Nissan och Kapsylparken upp mot Österskans och teatern. 

– Genom att omvandla tidigare ytor till gröna parkytor med busk- och trädplanteringar låter vi grönskan breda ut sig och ta mer plats på Österskans, säger Anneli Bylander, landskapsarkitekt på teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Upprustningen av Österskans är tillfällig i väntan på ett beslut om det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall i området. På området kommer det även att placeras en äventyrsgolfbana som invigs redan till sommaren. I den gamla terminalbyggnaden kommer det att säljas glass och en foodtruck kommer att sälja mat. 

Total
0
Shares